ΕΚΠΑ – Πρυτανεία

Αρχική / Location / ΕΚΠΑ – Πρυτανεία

Διεύθυνση
Πανεπιστημίου 30
Αθήνα
Αττικής
Αθήνα

Greece


Upcomming Guided Tours

  • in Greek - 17/10/2019 - 10:00 am - 11:00 am
  • in English - 17/10/2019 - 11:00 am - 12:00 pm
  • in Greek - 01/11/2019 - 10:00 am - 11:00 am
  • in Greek - 11/12/2019 - 10:00 am - 11:00 am